Pse Sponsorizim ?

Ne përgatisim një sërë ngjarjesh që janë në dispozicion për sponsorizim çdo vit. Këto ngjarje vazhdimisht tërheqin një varg audiencash, duke përfshirë familjet vendore, udhëheqësit e komunave dhe donator te ndryshëm. Çdo ngjarje ju ofron sponsorëve paraqitje të shkëlqyer dhe përfitimet mund të  përshtaten sipas nevojave të sponsorit dhe ngjarjeve specifike.

Na ndiqni

Na Kontaktoni

Reçic e vogel, 1200, Tetovo
Telefon:00389 71 631909
Email:info@sharri.mk
Web:https://www.sharri.mk

© Sharri Academy 2017
Kushtet And Politikat