Bronze Apliko tani

Bronze

Antarsimi në paketën Bronze është i përshtatshëm për anëtarësim individual: deri në 1 të rritur ose 1 fëmijë

  • Anëtarësim për 1 vit
  • Zbritje prej 10 % në çdo aktivitet të organizuar nga Klubi i skitarisë Sharri Academy
  • Zbritje prej 5 % në çdo aktivitet të organizuar nga Klubi i skitarisë Sharri Academy

  • Statusi I Anëtarësim:

    Të drejt pjesmarje në mbledhjet informative të Klubit të skitarisë Sharri Academy pa të drejt vote

    Të drejten për anëtarësim në paketën Platinum

Çmimi 50 euro / 1 vit

Antarsimi në paketën Bronze është i hapur çdo vit nga Prilli deri në Qershor dhe është i vlefshëm për 1 vit. Pas skadimit të antarsimit, e njëjta mund riaktivizohet çdo vit ose anëtarësimi anulohet automatikisht. 

Me antarsimin Tuaj ju përfiton benificione të ndryshme si në pikat e lartëpërmendura por gjithashtu ju kontriboni edhe në mbështetje të zhvillimit profesional të garuesve që janë pjesë e Anëtarësimit në paketën Platinum.

Na ndiqni

Na Kontaktoni

Reçic e vogel, 1200, Tetovo
Telefon:00389 71 631909
Email:info@sharri.mk
Web:https://www.sharri.mk

© Sharri Academy 2017
Kushtet And Politikat